Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zodat duidelijk is hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Ik & Buiten. Je dient je ervan bewust te zijn dat Ik & Buiten niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Ik & Buiten respecteert de privacy van alle gebruikers. De persoonlijke informatie die je ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld.

Over Ik & Buiten

De website www.ikenbuiten.nl wordt beheerd door Reinate Bruins Slot van Ik & Buiten. Ik & Buiten is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens:

Ik & Buiten

Dovenetel 8

7422 NV Deventer

KvK nummer: 53628543

Welke gegevens verzamelen wij
Wanneer je je online aanmeldt voor een gratis weggever, het contactformulier invult, een product koopt of een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. We verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kan gaan om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • (Persoonlijke) website
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Woonplaats
 • IP-adres
 • BTW nummer

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

Webshop

We gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen te kunnen behandelen en verzenden. Je gegevens worden niet aan derden verkocht en/of verstrekt. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.

Bij een betaling in de webshop word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor (Mollie) door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door Ik & Buiten niet opgeslagen. De enige gegevens die wij opslaan zijn:

 • Voor – en achternaam Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon
 • Adres, postcode en woonplaats Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling
 • Telefoonnummer Mochten wij je willen informeren over je bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie over een training of workshop willen doorgeven dan gebruiken wij hiertoe het opgegeven telefoonnummer
 • E-mailadres Bij elke bestelling ontvang je, zodra ik de bestelling ontvangen is, een bevestiging per e-mail. Indien het een bestelling is die wordt verzonden, zal MyParcel uit onze naam een e-mail sturen met de track & trace code
 • IP-adres Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen

Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van deze maand verwijderd van onze server.

Website

 • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwtjes, commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten, niet met gegevens die via ons contactformulier binnengekomen zijn. Wij voegen nooit je emailadres toe aan een mailinglijst! Hiervoor moet je jezelf aanmelden.
 • Je naam, e-mailadreswebsite en telefoonnummer die jij invult bij een formulier voor een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. Dit formulier komt in mijn mailbox en wordt daar 5 jaar bijgehouden. Tot het moment jij een klant bij ons wordt, zetten we deze gegevens niet in ons e-mailmarketingsysteem.
 • Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
 • Je naam, emailadres en fysieke adres gebruik ik voor het maken van facturen als je een dienst aankoopt.

Door de gegevens te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Ik &Buiten.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bij gebruik van overige contactmethodes zoals Facebook messenger en Whatsapp ben je bij het gebruik akkoord gegaan met de algemene voorwaarden t.b.v. data opslag horende bij deze diensten.

Derden
In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) je gegevens aan externe partijen. We zullen je gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. Zoals gezegd werken we in sommige gevallen samen met externe dienstverleners. Mijnwebwinkel beheert onze webwinkel, Mollie helpt ons met het ontvangen van je betaling en MyParcel helpt ons bij het bezorgen van je bestelling. Met Mijnwebwinkel is een verwerkersovereenkomst gesloten. Mollie en MyParcel hebben in hun voorwaarden een privacystatement opgenomen.

Alleen geautoriseerd personeel mag bij jouw gegevens, anderen kunnen hier niet bij. Zij mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten.
We zullen je gegevens nooit doorsturen/verkopen/ruilen aan/met derden voor marketingdoeleinden buiten Ik & Buiten.nl

Voor het verzenden van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten. In hun privacyverklaring geven zij aan hoe om te gaan met gegevens van personen die in een mailinglijst staan (ontvangers van de nieuwsbrief). Lees hier de privacyverklaring van MailChimp.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.

Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, opnieuw producten in je winkelwagen te plaatsen of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website.
De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Islamitischspeelgoed.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Welke cookies gebruiken wij?
Op onze website maken we onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.
Deze statistieken worden verzameld conform de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens en zijn niet herleidbaar naar de bezoeker.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt in Google Analytics. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media cookies

Op onze website tonen we video’s en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Facebook cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Ik & Buiten verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Cookies uitzetten
De cookies blijven tot maximaal twaalf maanden na je laatste bezoek op het apparaat bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internet browser en apparaat. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem tot wij de uitschrijflijst volledig verwijderen.

Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHTEN

Persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen?
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken, die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Neem hiervoor contact met ons op via info@ikenbuiten.nl.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Neem hiervoor contact met ons op via info@ikenbuiten.nl.

Wij zullen je verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@ikenbuiten.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Je laat je persoonlijke gegevens bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je iets wilt bestellen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via het info@ikenbuiten.nl.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Ik & Buiten

Braakhekkeweg 6

7217 SJ Harfsen

info@ikenbuiten.nl

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2024 Ik & Buiten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel